Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. ISBN 954-9607-09-7 В интернет: http://electronic-library.org/books/Book_0083.html и http://electronic-library.org/books/Book_0083.html


Павлов, Пламен (1999) Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. ISBN 954-9607-09-7 В интернет: http://electronic-library.org/books/Book_0083.html и http://electronic-library.org/books/Book_0083.html София


 Последните години на Първото българско царство и завладяването му от Византия. Иван Владислав и Пресиан II. . Публикация в интернет: http://macedonia.kroraina.com/knizhki/pavlov_1999.htm
  Монография
 Първо българско царство, Самуил, Комитопули, Иван Владислав, Пресиан II, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9577
 Пламен Павлов

13. Гюзелев, Васил. Тълкувания върху българското и европейското Средновековие, т. I. София, Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, с. 190.

11. Tăpkova-Zaimova, V. Bulgarians by Birth (The Comitopuls, Emperor Samuel and Their Successors According to Historical Sources and the Historiographic Tradition). Leiden - Boston, 2017, p. 19, 324. ISSN: 1872-8103 isbn 978-90-04-35238-4 (hardback) isbn 978-90-04-35299-5 (e-book)

12. Данчева–Василева, А. История на средновековна София (IV-XIV в.). София, Изд. "Захарий Стоянов", 2017, с. 118 - бел. 105.

10. Янакиева, Е. Цар Самуил и Самуиловата държава в българската художествена и историческа литература.– Библиотека, 4, 2016, с. 117.

8. Marinov, K. Mountain Warfare in the byzantine-bulgarien military struggle, the End of 10-th - the beginning of the 11-th C. between Theory and Practice.– Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI в. История и култура. София, 2015, 95.

9. Петкова, И. Българската историография по някои проблеми, свързани с цар Самуил и неговата епоха.– Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI в. История и култура. София, 2015, с. 304, 307.

6. Национален студентски пътуващ семинар "По местата на Самуилова България" и Национална студентска конференция "1000 години Самуилова България". Благоевград, Университетско изд. "Неофит Рилски", 2014 ISBN 978-954-680-965-0

7. Тъпкова–Заимова, В. "Българи родом..." Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция /второ допълнено и преработено изд./. София, Акад.изд., 2014, с. 23.

5. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

4. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

3. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 24 /в осн.литература/ и на др.места в текста на книгата.

2. Овчаров, Н. За една инсигния на висшите аристократи от Първото българско царство.– Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на проф. В. Бешевлиев). София, "Тангра ТанНакРа", 2003, с. 247.

1. Димитров, Хр. История на Македония през Средновековието. София, Изд. "Гутенберг", 2001, с. 73.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/