50 години от основаването на АСЕАН


Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Сборник от Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Том 1, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г. Ред. съвет: проф. д-р М. Божинова, проф. д-р Л. Варамезов, проф. д-р В. Краева, доц. д-р И. Марчевски, доц. д-р Т. Кръстевич, доц. д-р Х. Сирашки. 2016 г., Свищов: Академично издателство "Ценов", стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0


 
  Доклад
 АСЕАН, икономическа интеграция


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9545
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/