История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4


Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4 София


 История на България в периода 927 - 1018 г. Авторски текст на Пл. Павлов: “Борби за оцеляване. Упадък на българската държавност, 927-1018” (с. 268-322).
  Част от книга / Глава от книга
 Средновековна България, цар Петър, Борис II, Роман, Комитопули, цар Самуил, цар Гаврил Радомир, цар Иван Владислав, Пресиан II


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9539
 Пламен Павлов

2. Leszka, Miroslaw, Kirił Marinow. Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971. Warszawa, 2015, s. 341.

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/