Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5


Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5 София


 Бележки върху биографията и творчеството на Венко Марковски. Препубликувана и в: www.veni.com/kravta-forward.html; Също: http://www.makedonskatribuna.com/VENKINTERNE.htm (Торонто)
  Част от книга / Глава от книга
 Венко Марковски, България, Македония, македонизъм


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9538
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/