История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева).ISBN 954-01-1868-9


Павлов, Пламен (2006) История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева).ISBN 954-01-1868-9 София


 Учебник за пети клас.
  Учебник / Учебно помагало
 история на България, Византия, средновековие


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9533
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/