България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60.


Павлов, Пламен (2006) България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60. Одеса


 Анализ на проблема за съюзниците на Второто българско царство и "степната" политика на българските владетели.
  Статия
 Средновековна България, кумани, татари, алани, Златна Орда


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9530
 Пламен Павлов

1. Грек, И. Ф., Н. Д. Руссев. 1812. Поворотный год в истории Буджака и "задунайских переселенцев". Кишинев, изд. P. P. "Stratum plus", 2011, с. 129.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/