Здравното възпитание като ценностен фактор


Тодорова, Пенка (2003) Здравното възпитание като ценностен фактор Ценностите на съвременното младо поколение,с.144-199


 Акцентира се на аксиологическите аспекти на здравното образование и възпитание.
  
 здраве,ценност
 
  953
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/