Търновските царици. В. Търново, “Дар-РХ”, 2006, 88 стр. ISBN 954-9489-04-3 COBISS.BG-ID 1242475748


Павлов, Пламен (2006) Търновските царици. В. Търново, “Дар-РХ”, 2006, 88 стр. ISBN 954-9489-04-3 COBISS.BG-ID 1242475748 В. Търново


 Отзиви: Стефанов, Св. Непознатите търновски царици. – “Янтра днес”, 1-3. 09. 2006, с. 16; http://www.infotourism.net/story.php?storyid=1194&comment=1 ; Михайлов, Ст. – Известия на Регионален истор. музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 349-350. Цитирана многократно в съответните статии в Уикипедия на бълг., англ., рус., фр. и др. езици.
  Книга
 царици, Търново, Второ българско царство, Византия, Сърбия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9529
 Пламен Павлов

9. Uzelac, A. Cumans in the Latin Empireof Constantinople.– Золотоордынское обозрение/Golden Horde Review, 2019, 7 (1), p. 19.

8. Маркова, А. "Някои войни са по-справедливи от други, но всички са резултат от греха..." – Homo balcanicus – същност и измерения. В. Търново, 2018, с. 111.

7. Георгиева, С. Първият междудинастичен брак, свързал Асеневци и Неманичи.– Великите Асеневци. В. Търново, 2016, с. 191.

6. Mladjov, I. Monarchs’ Names and Numbering in the Second Bulgarian State*.- Studia Ceranea 5, 2015,p. 305. ISSN: 2084-140X, e-ISSN: 2449-8378

5. Николов–Зиков, П. Истинската история на Видинското княжество. София, 2014, с. 208 /в осн. библиография/ и на редица места в книгата.

3. Долмова–Лукановска, М.Търновските царе (Инсигнии. Церемонии. Дворец). В. Търново, "Фабер", 2011, с. 82.

4. Михайлов, Ст. Бил ли е женен цар Борил /1207-1218/ за племенницата на латинския император Анри /1206-1216/?– България, Балканите и Европа – мит, история, съвремие, т. IV (Доклади от междунар. конференция в памет на проф.д.и.н. Йордан Андреев, 2009 г.). В. Търново, 2011, с. 250.

2. Михайлов, Ст. – Известия на Регионален истор. музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 349-350.

1. Стефанов, Св. Непознатите търновски царици. – “Янтра днес”, 1-3. 09. 2006, с. 16.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/