Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59


Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59 Варна


 Преглед на старините на Велико Търново, свързани със светци, култове, реликви и паметни места на Царевец, Трапезица, търновските храмове, манастири и т.н. Кратки биографични очерци за видни личности. Кратък пътеводител за поклонически туризъм.В интернет: https://docslide.net/documents/p-pavlov-tarnovski-svetci-i-chudotvorci.html
  Книга
 светци, мощи, патриаршия, Търново, Второ българско царство


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9528
 Пламен Павлов

1. Нашата амнезия за търновските светци .– "Двери.бг", 4. 02. 2015: https://dveri.bg/9druc

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/