Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Сборник с извори за историята на Второто българско царство. Второ допълнено издание - В. Търново, 1992.
  Учебник / Учебно помагало
 Средновековна България, Търново, извори


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9526
 Пламен Павлов

1. Дочев, К. Монети на византийската фамилия Палеолози в паричното обръщение на българската държава, 1259–1396. В. Търново, изд. "Центрекс", 2017, с. 278.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/