Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Сборник с извори за историята на Второто българско царство. Второ допълнено издание - В. Търново, 1992.
  Учебник / Учебно помагало
 Средновековна България, Търново, извори


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9526
 Пламен Павлов

4. Дочев, К. Монети на византийската фамилия Палеолози в паричното обръщение на българската държава, 1259–1396. В. Търново, изд. "Центрекс", 2017, с. 278.

3. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

2. Жаворонков, П. И. Первый поход Йоанна III Ватаци на Фесалонику /1243/ и смерть Ивана Асеня II /1242/. Проблемы датировки.– Византийский временник, 60 (85), 2001, с. 73 - бел. 47.

1. 1396. Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа (под ред. на чл.-кор. проф. В. Гюзелев). София, "Тилиа", 1999, с. 183.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/