Оптимизиране на възпитателно-образователните взаимодействия в ранна детска възраст


Тодорова, Пенка (2001) Оптимизиране на възпитателно-образователните взаимодействия в ранна детска възраст Сб.Първа българо-американска конф."Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст,с.63-66


 Съвременните възпитателни подходи са един от пътищата за оптимизиране на възпитателните въздействия в ранно детство-личностен, хуманистичен, оптимистичен, комплексен, ситуационен,интеркултурен.
  
 взаимодействие,ранно детство
 
  952
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/