Педагогическият оптимизъм на Ян Амос Коменски


Тодорова, Пенка (2001) Педагогическият оптимизъм на Ян Амос Коменски Ян Амос Коменски и нашата съвременност,сб.от Нац.научна сесия,посв.на 400 год.от рожд на Коменски,с.250-254


 Житейският път,педагогическата практика и забележителното научно-педагогическо наследство на Коменски се характеризират с изключителен оптимизъм.Характеризирани са неговите основания и проявления във възпитанието и обучението.
  
 оптимизъм,Коменски
 
  951
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/