Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html COBISS.BG-ID 1036170212


Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html COBISS.BG-ID 1036170212 Велико Търново


  Пламен Павлов ============================= БУНТАРИ И АВАНТЮРИСТИ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ web | корица Предисловие I. Заговорници, бунтари, въстанически водачи Интриги и преврати в "ханския стан" Плиска Братята на цар Петър и техните заговори Иван Владислав срещу Гаврил Радомир (1015 г.) Заговорите на "магистър Пресиан Българина" Самозванецът Петър Делян и царският син Алусиан Георги Войтех от "рода на Кавканите" Бунтът на "граничаря" Нестор Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086) Съперничества и кървави борби за престола на Асеневци Съратници и последователи на Ивайло "Авантюристът-скит" Алдимир и Теодор Светослав Метежници и претенденти за търновската царска корона през XIV век Родопският юнак Момчил и цар Иван Александър II. "Варвари", наемници, "мъже на кървите"... "Скитски" вождове в "полетата на България" (XI-XII в.) "Варяги", нормани и англичани на българска земя Руски "бродници", политически бегълци и военачалници през XII-XIV в. Военачалници и съюзници кумани, татари и алани във Второто българско царство Библиография
  Книга
 Средновековна България, български царе, заговори, преврати, военачалници, номади


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9501
 Пламен Павлов

23. Георгиева, С. Брачна дипломация на средновековните български владетели. Пловдив, Фондация "Българско историческо наследство", 2019, с. 443 /в библиографията на книгата/

24. Димитров, Филип. Братя. София, 2019, с. 472 /в основната литература/

21. Пилипчук, Я. Печенежская диаспора в Европе XI-XII вв.– Туркология /Ахмет Ясауи университети/, 2018, кн. 2, с.111. ІSSN 1727-060Х

22. Пилипчук, Я. Социiальна iсторiя кипчакiв у IX-XIII ст. Киiв – Вiнниця, 2018, с. 291 (в осн. библиография) и в текста на книгата.

16. Георгиев, Св. Боилският бунт след покръстването на средновековна България.– България, българите и Европа – мит, история и съвремие, т. XI. В. Търново, 2017, с. 65 - бел. 9

17. Жеков, Ж. Българската държавност през VII - началото на IX в.: традиция в развитие.– – Изследвания в памет на проф.д-р Георги Бакалов. София, 2017, с. 149.

18. Иванов, Вл. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние в земите по Долния Дунав в края на XIII в.– Studia Balcanica, 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. София, 2017, с. 137 - бел. 34

19. Радева, Д. Павликянството между легендите и историята, VII-XVII в.– Пловдивски исторически форум, 2017, кн. 2, с. 37 - бел. 13.

20. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 81, 91.

13. Иванов, Вл. По границите на християнска Европа: степните номади и "цивилизованите” държави, светът „отвъд реките, горите и планините” през XII в.– Времена (Списание за световна история), 2015, кн. 9, с. 16, 18.

14. Иванов, Вл. Борбата за политическо и конфесионално влияние над земите по Долния Дунав /1270-1321 г./.– Поломието: находки, събития, личности. В. Търново, 2015, с. 762, 763, 766.

15. Радева, Д. Павликяни и павликянство в българските земи (Архетип и повторения, VII-XVII в.). София, 2015, с. 501.

9. Велев, Гр. История на българите от Македония, т. I. С., 2014, с.95.

10. Димитров, Д. Византия между Изтока и Запада. София, 2014, с. 228.

11. Николов–Зиков, П. Истинската история на Видинското княжество. София, 2014, с. 208 /в осн. библиография/ и на редица редица места в книгата.

12. Стамболийска, А., Н. Хрисимов. За връзките между Видинската митрополия и Търновската патриаршия през Второто българско царство (XII- XIV в.).– Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, т. XXVIII - XXIX, 2013-2014, с. 290.

8. Илиев, Н. Десять половецкие имена.– Илиев, Н. Десять половецких имен.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 82; Dechti Kipchak /Казахстан/: http://edq.kz/2017/08/09/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/

6. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

7. Мирчев, И. Станимака - духовно наследство, 2010: http://www.asenovgrad.org/history/bibliografiq-2.htm

5. Исторически анализи (май 2009 г.): http://bghistoryanalysis.blogspot.bg/2009/05/?view=classic

4. Владимиров, Г. Образ татар и Золотой Орды в современной болгарской историографии.– Золотоордынская цивилизация, вып. 1. Казань, 2008, с. 76.

2. Иванов, Ивелин. Кръстителят и Отстъпникът: княз Борис I и Владимир-Расате между мита и реалността.– Епохи, 2007, кн.1-2, с. 153.

3. Игнатов, В. Цар Калоян. София, "Военно изд.", 2007, с. 113.

1. Виздал, М., Н. Николов. Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания.– Преславска книжовна школа, 9, 2006, с. 412.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/