Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада.


Кънев, Николай (2013) Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада. „ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01. Империя и полис. Сборник научных трудов“, Севастопол, СПД Арефьев, 2013 г., 317-329.


 
  Статия
 оловен печат, комеркиарий, комеркия на Запада, императорски кандидат, Панкратий, Византия, Първо българско царство, Симеон Велики


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9498
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/