Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин.


Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.


 
  Статия
 магистър, рангова йерархия, сфрагистика, Григорий Българин, титли, българо-византийски отношения


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9495
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 154, бел. 8.

2. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 153.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/