Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век.


Кънев, Николай (2013) Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век. Сборник материалы V Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 31.05-04.06.2013 г., Севастопол, 2013, 37-39.


 
  Статия
 Леон, логотет на геника, Византия, сфрагистични данни


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9492
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Изд. Российская академия наук, Институт археологии. Москва, 2015. 202 с., ISBN 978-5-7396-0376-0. – с. 66.

2. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Изд. Российская академия наук, Институт археологии. Москва, 2015. 202 с., ISBN 978-5-7396-0376-0. – с. 67, бел. 180.

3. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Изд. Российская академия наук, Институт археологии. Москва, 2015. 202 с., ISBN 978-5-7396-0376-0. – с. 169.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/