Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век.


Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71. ISBN 978-954-8422-88-8.


 
  Студия
 Хабсбурги, Ягелони, Унгария, Австрия, Чехия, Османска империя, династия, династичен брак, договор, 1515 г.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9490
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/