Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен.


Кънев, Николай (2012) Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. Историкии, т. 5, Шумен – Велико Търново (издателство „Фабер“), 2012, 61-67. ISBN 978-954-400-804-8


 
  Статия
 оловни печати, Симеон Велики, цар Петър Първи, сфрагистика, България, Византия, протоспатарий


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9489
 Николай Кънев

3. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 608.

4. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 87 в бел. 108 и бел. 109 (2 пъти)

2. Цитирано в: Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011–2014. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 265.

1. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 2, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1242, № 5330.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/