Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев).


Кънев, Николай (2015) Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев). България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 374-380.


 
  Статия
 император Бодуен Втори, оловен печат, Латинска империя, България, булотирион


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9486
 Николай Кънев

4. Цитирано в: Madgearu, Alexandru. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280). Leiden ; Boston: Brill, 2017, ISSN 1872-8103, ISBN 978-90-04-32501-2 (hardback), ISBN 978-90-04-33319-2 (e-book), p. 222.

5. Цитирано в: Madgearu, Alexandru. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280). Leiden ; Boston: Brill, 2017, ISSN 1872-8103, ISBN 978-90-04-32501-2 (hardback), ISBN 978-90-04-33319-2 (e-book), p. 223.

6. Цитирано в: Madgearu, Alexandru. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280). Leiden ; Boston: Brill, 2017, ISSN 1872-8103, ISBN 978-90-04-32501-2 (hardback), ISBN 978-90-04-33319-2 (e-book), p. 318.

3. Цитирано в: Byzantinische Zeitschrift, Band 109, Heft 2, 2016. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1319, № 5827.

1. Цитирано в: Йорданов, И. I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 1-3, Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda (2). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 223-305, ISBN 978-619-201-049-2. – с. 225.

2. Цитирано в: Йорданов, И. I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 1-3, Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda (2). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 223-305, ISBN 978-619-201-049-2. – с. 292.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/