Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли.


Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302. ISBN 978-954-577-869-8


 
  Статия
 българо-византийски отношения, титли, Западни Балкани, владетели, Първо българско царство


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9485
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 1, 2015. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 401-402, № 957.

2. Цитирано в: Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 1, 2015. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 584, № 2284.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/