Формиране на основите на здравословен начин на живот


Тодорова, Пенка (2001) Формиране на основите на здравословен начин на живот ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.293-300


 Разработват се педагогическите аспекти на формирането на здравословно поведение като условие за по-добро качество на живот.
  
 здраве,начин на живот
 
  948
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/