За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система


Борисов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научни трудове, Т. 55, серия 7. Правни науки, Русе, 2016, с. 94-99. ISSN 1311-3321.


 The exhibition aims to examine the concept of alternative methods of dispute resolution in the Bulgarian legal system and based on accepted in Bulgarian and foreign legal literature views gave a definition of that term.
  Доклад
 alternative, dispute, resolution methods, bulgarian law system


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  9472
 Борислав Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/