Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса. Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4


Давидов, Димитър (2003) Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса. Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4 Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4


 Чувството за контрол на ситуацията, като фактор, който в зависимост от това дали човек е с вътрешна или външна локализация на контрола, ще повлияе на процеса на справянето със стреса.
  Статия
 локализация на контрола, стрес.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  947
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/