Ревеню мениджмънт в туризма


Вараджакова, Десислава (2015) Ревеню мениджмънт в туризма Изд. „Авангард Прима”, София, 2015, ISBN 978-619-160-572-


 Целта на монографията е да се изследват теоретичните, методологическите и приложните въпроси при прилагането на управлението на приходите в туризма.
  Монография
 ревеню мениджмънт, туризъм, транспорт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9469
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/