(Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121


 The Dynamic pricing is one of the modern management methods in the hospitality and aviation industry. The goal of this paper is to determine the types of the hotel prices, to describe the principle of the dynamic pricing, the strategies and methods of it implementing in the practice and factors affecting price formation.
  Статия
 динамично ценообразуване, ревеню мениджмънт, хотелиерство


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9464
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/