(Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта


Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта Сборник доклади на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, изд. УНСС, София, 2015


 В настоящия доклад е направен преглед на възникването и същността на ревеню мениджмънта. Описани са основните и специфични области на неговото приложение. Изложени са факторите, които определят функциите му. Направен е анализ на ключовите показатели, използвани за управление на приходите. Очертани са най-новите тенденции при прилагането му в туристическата индустрия и транспорта. В заключение са направени изводи относно конфликтите, бъдещето и ролята на ревеню мениджмънта за максимизиране на приходите.
  Доклад
 ревеню мениджмънт, туризъм, транспорт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9463
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/