Здравословна жизнена среда-важен компонент на педагогическия социум


Тодорова, Пенка (2001) Здравословна жизнена среда-важен компонент на педагогическия социум ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.285-292


 Характеристиките на жизнената среда -учебна, битова, природна, трудова, оказват изключително важно влияние върху физическото, психическото и социалното здраве на децата и юношите.
  
 среда,здраве
 
  946
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/