(Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)


 The general goal of this report is to outline the new revenue management aspects in the hotels, functionality, spa and golf areas, restaurants. The article analyzes new hotel marketing at e-commerce and integration of the revenue management in the on-line plan marketing.
  Доклад
 електронна търговия, ревеню мениджмънт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 
  9456
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/