(Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3


 Основните цели на настоящия доклад е да се анализират възможностите за повишаване на ефективността при превоза на пътници чрез въздушен транспорт, да се посочат причините за промяната на търговската политика на авиокомпаниите преди и след дерегулацията на цените, да се очертаят основните методи за повишаване на приходите и намаляване на разходите. Разгледан е генезисът и развитието на йелд мениджмънта като са анализирани условията и предпоставките за прилагането му в авиационната индустрия. Анализирани са специфичните характеристики на търговската политика на традиционните и нискотарифните авиокомпании.
  Доклад
 ийлд мениджмънт, авиационна индустрия, транспорт, авиокомпании


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9455
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/