За смисъла от електронна платформа за управление на обучението в българското училище


Бузов, Емил (2013) За смисъла от електронна платформа за управление на обучението в българското училище European Social Fund conference-BG051PO001-4.1.5-0036, 2013, p. 7-14


 В контекста на днешното демократично образование е налице тенденцията за много бърз преход от социалния и педагогически конструктивизъм към конективизъм от теоритична гледна точка. Функционирането на обществото като цяло е основано на комуникационни мрежи, които свързват отделните хора и групи, заемащи различни положения в една цялост. По този начин се осигуряват основните процеса – постигане на идентичност и единство, социална интеграция, поддръжка и обединение.Мрежата е система от връзки между елементи за създаване на интегрално цяло
  Статия
 е-платформа, обучение, мрежи
 Издадено
  9433
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/