Технология на превръщането на добрата практика в успешна презентация


Бузов, Емил (2012) Технология на превръщането на добрата практика в успешна презентация Сборник „Ефекти от промяната“, Екип РА, Фондация Стъпка по стъпка, 2012, 5 стр., ISBN 978-954-9876-19-2


 Успешното професионално развитие на учители и директори от предучилищните образователни институции предлага реализация на различни дейности. Нито една от тях не разполага с толкова голям потенциал за стимулиране на мисълта, творчеството, рационалността, изразяването, дискусията и риска, колкото изработването на презентация за резултатите от добрите практики.
  Статия
 квалификация, презентация, стратегии за кариерно развитие
 Издадено
  9429
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/