Педагогически иновативни модели и учещата се общност


Бузов, Емил (2012) Педагогически иновативни модели и учещата се общност Сборник от международна научно-практическа конференция на тема "Иновации и интерактивни технологии в образованието", сдружение „Етнотолеранс“, научен редактор доц. Керанка Велчева и др., 2012, с 15-20, ISBN 978-954-2936-04-6


 Последиците от световната финансово-икономическата криза в България дават негативно отражение във всички системи в обществото, вкл. и на образователната. Там също се наблюдава криза в детската градина, в училището, в класната стая, в образователно-възпитателния процес, в преподаването, в университета. Въпреки стагнацията на пазарите, във взаимоотношенията, в държавните бюджети, в доходите на мнозинството от хората, времето изисква нови подходи и модели за взаимодействие
  Доклад
 педагогически иновации, Учеща общност, взаимодействие
 Издадено
  9428
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/