Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в.


Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9419
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 2, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1111, № 4309.

2. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 2, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1336, № 5944.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/