Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.”. Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 168-174. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748


Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.”. Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 168-174. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748 Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6 ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748


 Направен е кратък анализ на физическата дееспособност на българската младеж през изминалите няколко десетилетия. Таблично са дадени и нормативите на някои упражнения от Наставленията по физическа подготовка на БА през 1967г., 1979г., 1991г. Авторът на доклада разкрива увеличаващата се разлика между непрекъснато понижаващото се ниво на физическата дееспособност на българската младеж и постоянните изисквания /нормативи/ по физическа подготовка на наборната младеж.
  Доклад
 физическа дееспособност, донаборници, нормативи, Наставления по физическа подготовка.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  941
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/