Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати


Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука - ECBES. стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)


 
  Доклад
 икономическа интеграция, Арабски свят


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9402
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/