Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ. / К. Гълъбова - Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 93-98. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748


Давидов, Димитър (2003) Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ. / К. Гълъбова - Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 93-98. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748 Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6


  В доклада са описани някои особености при провеждането на тестове по физическа подготовка използвани във Военната академия ,,Уест Поинт” – САЩ. Целта на авторите е да запознаят българските специалисти по физическа подготовка с тези особености. Направен е и сравнителен анализ на физическата подготовка между курсантите от ВВОВУ,,В.Левски" и ,,Уест Поинт” – САЩ.
  Доклад
 физическа подготовка, военна академия "Уест Поинт", курсанти.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  940
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/