Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни


Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", 2014 г., бр.3, стр.115-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1265701860)


 
  Статия
 икономика, политика, Тайван


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9396
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/