АСЕАН


Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)


 В монографията се изследват, анализират и обясняват интеграционните процеси, протичащи в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), фокусирайки се върху икономическото сътрудничество и мястото на Асоциацията в световната икономика. Интерпретацията е в контекста на обективните интеграционни процеси в световен мащаб и взаимовръзката с някои интеграционни обединения, в параметрите на глобалната стопанска система.
  Монография
 икономическа интеграция, Югоизточна Азия, АСЕАН


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9395
 Илиян Матеев

1. Dandolov, D., INDOCHINA: 20-21 CENTURY. BG: V.T.: Faber Publishers. 2019. 132 p. ISBN: 978-619-00-0928-3 (цитирания на страници 65 и 117)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/