Управление на продажбите (свитък с изпитни материали)


Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов


 представени са тестове и казуси свързани с продажбения процес и участниците в него
  Учебник / Учебно помагало
 продавачи, дистрибуция, продажби, стратегии
 Издадено
  9393
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/