Маркетингово мислене и решения


Горанова, Пенка (2014) Маркетингово мислене и решения АИ-Ценов, Свищов


 Представени са казуси, ситуации и задачи свързани с елементите на маркетинговия микс
  Учебник / Учебно помагало
 реклама, стратегии, дистрибуция, портебителско поведение, маркетингов мениджмънт,продукт, цена
 Издадено
  9392
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/