Рекламна политика


Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов


 
  Учебник / Учебно помагало
 Реклама, ркламни новители, рекламни средства, комуникации
 Издадено
  9390
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/