Здравното възпитание-основа за хармонично развитие на детето в ранна възраст


Тодорова, Пенка (2001) Здравното възпитание-основа за хармонично развитие на детето в ранна възраст Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.39-41


 Разглеждат се проблемите за опазване и укрепване на здравето в ранна детска възраст.
  
 здраве,развитие,дете ,ранна възраст
 
  939
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/