Теория на потребителското поведение


Горанова, Пенка (2013) Теория на потребителското поведение АИ- Ценов, Свищов


 
  Учебник / Учебно помагало
 потребители, фактори на потребителското поведение, модели, потребителски решения
 Издадено
  9389
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/