Управление на продажбите


Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов


 
  Учебник / Учебно помагало
 процес, продажби, участници в продажбите
 Издадено
  9388
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/