Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване


Горанова, Пенка (2012) Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция - 22-23 юни 2012, Ботевград


 Представени са насоки за преодоляване проблемите в туристическата индустрия
  Доклад
 туристическа индустрия, проблеми, решения
 Издадено
  9387
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/