Уеб-мрежата като търговска среда


Горанова, Пенка (2013) Уеб-мрежата като търговска среда Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 18 октомври 2013


 Представено са възможностите на Уеб-мрежата за извършване на търговски сделки
  Доклад
 Уеб-мрежа, търговия
 Издадено
  9385
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/