МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ


Горанова, Пенка (2014) МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Перспективи за развитие на българската икономика : Сборник научни доклади от научно- практическа конференция - В. Търново, 30-31.10.2014


  РАЗГЛЕДАНА Е РОЛЯТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
  Доклад
 ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, МАРКЕТИНГ, СТРАТЕГИИ
 Издадено
  9384
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/