Celebrities’ image as a means to impose regional brands


Горанова, Пенка (2014) Celebrities’ image as a means to impose regional brands The financial and real economy: Toward sustanable growth : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, 2014


 Представен е имиджът на известни личности като средство за налагане на регионални марки
  Доклад
 регион, марка, имидж
 Издадено
  9383
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/