Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж


Горанова, Пенка (2015) Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 2015


 Очертана е ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж
  Доклад
 регионален бранд,интелигенден растеж
 Издадено
  9381
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/