Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите


Горанова, Пенка (2015) Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие -Бургас, 12-14 юни, 2015


 Представени са предпоставките за прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите
  Доклад
 стратегии, пазарна ниша,периферни области, регионите
 Издадено
  9379
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/